Každý, kdo vyplní evidenční formulář, se stává členem spolku ZEM-DOM z.s., pokud projde všemi třemi stupni ověření:

1. Ověření příslušnou krajskou radou dle bydliště (působiště) zájemce o členství

2. Ověření bezpečnostním odborem spolku ZEM-DOM z.s. (BOSS)

3. Uhrazení členského příspěvku ve výši 100,- Kč / rok na účet spolku ZEM-DOM z.s.

Při procesu ověřování nového zájemce o členství se postupuje dle "presumce souhlasu", tj. zájemce se stává automaticky členem spolku ZEM-DOM z.s., pokud nedojde v některém z uvedených stupňů ověřování k zamítnutí členství, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od registrace. V případě zamítnutí členství bude zájemci vrácen uhrazený členský příspěvěk.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou zpracovatelem (spolkem ZEM-DOM z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zpracovávané osobní údaje zájemce o členství jsou nevyhnutelné k tomu, aby se zájemce o členství mohl stát členem spolku ZEM-DOM z.s. dle platných Stanov spolku. V případě, že zájemce o členství své osobní údaje neposkytne, nemůže vzniknout jeho členství ve spolku.

S osobními údaji zájemce o členství resp. člena spolku bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po dobu členství ve spolku. Člen spolku má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti člena spolku, zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje člena spolku jsou zpracovávány po dobu platnostni členství ve spolku ZEM-DOM z.s. a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje členů spolku nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů územních struktur spolku ZEM-DOM z.s. za účelem zajíštění spolkové činnosti domobrance a provozování informačního systému spolku ZEM-DOM z.s. (systém ZEDOS).

Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je evidenční formulář umístěn na samostatném serveru (adrese) Centrální evidence s chráněným přenosem dat s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů v informačním systému ZEDOS je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

Při používání webových stránek spolku ZEM-DOM z.s. nesmí uživatel zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám. Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Na webových stránkách spolku ZEM-DOM z.s. mohou být uvedeny odkazy na internetové adresy, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných provozovatelů webových stránek.