EVIDENČNÍ FORMULÁŘ ČLENA SPOLKU (EFCS)


Uveďte, zda tento formulář vyplňujete poprvé nebo chcete upravit údaje, které jste již v minulosti odeslal(a), případně, zda chcete zrušit svoji registraci člena spolku.

Ve formuláři vyplňte minimálně povinné údaje označené (*).

Chybně zadáno!

Při budoucích změnách údajů je z bezpečnostních důvodů nutné vyplnit celý formulář znovu. Doporučujeme, abyste si uložili vyplněné údaje (zaslané v potvrzujícím e-mailu) do zvláštního souboru pro případné znovu vyplnění.


OSOBNÍ (IDENTIFIKAČNÍ) ÚDAJE

Osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci člena v Centrální evidenci spolku ZEM-DOM z.s.. Vyplňte, prosím, pečlivě a úplně!
Chybně zadáno!

Akademický (vědecký) titul uváděný před či za jménem

Chybně zadáno!

Křestní jméno, případně i prostřední jméno

Chybně zadáno!

Příjmení

Chybně zadáno!

Uveďte datum svého narození ve formátu DD.MM.RRRR

BYDLIŠTĚ / PŮSOBIŠTĚ

Adresa místa, kde bydlíte nebo se dlouhodobě zdržujete a kde se chcete podílet na spolkové činnosti
Chybně zadáno!

Poštovní směrovací číslo ve tvaru XXXXX (bez mezer)

Chybně zadáno!

Neplatný vstup

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontakty sloužící k propojení s ostatními členy spolku a řídícími strukturami spolku ZEM-DOM z.s.
Chybně zadáno!

Uvádějte telefon (v zóně +420) ve tvaru XXXXXXXXX

Vložte platnou e-mailovou adresu, na kterou bude odesláno potvrzení objednávky a platební údaje.

Platný e-mail, na který Vám pošleme potvrzení o přijetí tohoto formuláře a další pokyny. Jedná se o výchozí komunikační kanál, věnujte proto pozornost vyplnění e-mailu ve správném tvaru.

Pro další aktivity člena spolku a možnost zasílání i informací interního charakteru je doporučen e-mail na doméně @protonmail.com (viz http://protonmail.com)!

Zadané e-mailové adresy se musí shodovat!

Zadejte e-mail znovu

Neplatný vstup

Zvolte divizi, na které se chcete v rámci spolkové činnosti podílet.

(C.O.O.) STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA - zaměření zejména na oblast civilní ochrany, obecní bezpečnosti a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji.

(Z.D.) ZEMSKÁ DOMOBRANA - zaměření především na oblast civilní obrany a přípravy občanů na mimořádné či krizové události a k obraně státu.

Chybně zadáno!


ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

Chybně zadáno!

Jsem člověk
Jiný kód Chybně zadáno!

Opište číslice z obrázku (6 číslic)

(*) Povinné údaje