EVIDENČNÍ FORMULÁŘ ZEMSKÉHO DOMOBRANCE (EFZD)


Uveďte, zda tento formulář vyplňujete poprvé nebo chcete změnit (aktualizovat) údaje, které jste již v minulosti odeslal(a)
Zvolte(*)
Chybně zadáno!

Při budoucích změnách údajů je z bezpečnostních důvodů nutné vyplnit celý formulář znovu. Doporučujeme, abyste si uložili vyplněné údaje (zaslané v potvrzujícím e-mailu) do zvláštního souboru a nemuseli je později vypisovat znovu.


OSOBNÍ ÚDAJE

Titul
Chybně zadáno!

Akademický (vědecký) titul uváděný před či za jménem

Jméno(*)
Chybně zadáno!

Křestní jméno, případně i prostřední jméno

Příjmení(*)
Chybně zadáno!

Příjmení

Datum narození(*)
Chybně zadáno!

Uveďte datum svého narození ve formátu DD.MM.RRRR

BYDLIŠTĚ

Adresa místa, kde bydlíte nebo se dlouhodobě zdržujete a kde se chcete podílet na domobranecké činnosti
PSČ(*)
Chybně zadáno!

Poštovní směrovací číslo ve tvaru XXXXX (bez mezer)

Obec(*)
Chybně zadáno!

Kraj(*)
Neplatný vstup

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontakty sloužící k propojení s ostatními domobranci a řídícími strukturami Zemské domobrany
Telefon(*)
Chybně zadáno!

Uvádějte telefon (v zóně +420) ve tvaru XXXXXXXXX

E-mail(*)
Vložte platnou e-mailovou adresu, na kterou bude odesláno potvrzení objednávky a platební údaje.

Platný e-mail, na který Vám pošleme potvrzení o přijetí tohoto formuláře a další pokyny. Jedná se o výchozí komunikační kanál, věnujte proto pozornost vyplnění e-mailu ve správném tvaru. Pro další aktivity domobrance a možnost zasílání i informací interního charakteru je doporučen e-mail na doméně @protonmail.com (viz http://protonmail.com)!

Potvrzení e-mailu(*)
Vložte platnou e-mailovou adresu, na kterou bude odesláno potvrzení objednávky a platební údaje.

Zadejte e-mail znovu

Jiné znalosti, dovednosti, případně motivace pro činnost v Zemské domobraně
Chybně zadáno!


ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

Zpracování osobních údajů(*)
Chybně zadáno!

Výše uvedené údaje domobrance jsou zpracovatelem (spolkem ZEM-DOM z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zpracovávané osobní údaje domobrance jsou nevyhnutelné k tomu, aby se domobranec mohl stát členem spolku ZEM-DOM z.s. dle platných Stanov spolku. V případě, že domobranec své osobní údaje neposkytne, nemůže vzniknout jeho členství ve spolku. S osobními údaji domobrance bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po dobu členství domobrance ve spolku. Domobranec má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti domobrance, zaslané na adresu zemdom@protonmail.com, odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jsem člověk(*)
Jsem člověk
Jiný kód Chybně zadáno!

Opište číslice z obrázku (6 číslic)

(*) Povinné údaje