EVIDENČNÍ FORMULÁŘ ZEMSKÉHO DOMOBRANCE (EFZD)


Uveďte, zda tento formulář vyplňujete poprvé nebo chcete upravit údaje, které jste již v minulosti odeslal(a), případně, zda chcete zrušit svoji registraci domobrance.

Ve formuláři vyplňte minimálně povinné údaje označené (*).

Chybně zadáno!

Při budoucích změnách údajů je z bezpečnostních důvodů nutné vyplnit celý formulář znovu. Doporučujeme, abyste si uložili vyplněné údaje (zaslané v potvrzujícím e-mailu) do zvláštního souboru pro případné znovu vyplnění.


OSOBNÍ (IDENTIFIKAČNÍ) ÚDAJE

Osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci domobrance v Centrální evidenci Zemské domobrany. Vyplňte, prosím, pečlivě a úplně!
Chybně zadáno!

Akademický (vědecký) titul uváděný před či za jménem

Chybně zadáno!

Křestní jméno, případně i prostřední jméno

Chybně zadáno!

Příjmení

Chybně zadáno!

Uveďte datum svého narození ve formátu DD.MM.RRRR

BYDLIŠTĚ / PŮSOBIŠTĚ

Adresa místa, kde bydlíte nebo se dlouhodobě zdržujete a kde se chcete podílet na domobranecké činnosti
Chybně zadáno!

Poštovní směrovací číslo ve tvaru XXXXX (bez mezer)

Chybně zadáno!

Neplatný vstup

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontakty sloužící k propojení s ostatními domobranci a řídícími strukturami Zemské domobrany
Chybně zadáno!

Uvádějte telefon (v zóně +420) ve tvaru XXXXXXXXX

Vložte platnou e-mailovou adresu, na kterou bude odesláno potvrzení objednávky a platební údaje.

Platný e-mail, na který Vám pošleme potvrzení o přijetí tohoto formuláře a další pokyny. Jedná se o výchozí komunikační kanál, věnujte proto pozornost vyplnění e-mailu ve správném tvaru.

Pro další aktivity domobrance a možnost zasílání i informací interního charakteru je doporučen e-mail na doméně @protonmail.com (viz http://protonmail.com)!

Vložte platnou e-mailovou adresu, na kterou bude odesláno potvrzení objednávky a platební údaje.

Zadejte e-mail znovu

Chybně zadáno!


ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

Chybně zadáno!

Výše uvedené údaje domobrance jsou zpracovatelem (spolkem ZEM-DOM z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").

Zpracovávané osobní údaje domobrance jsou nevyhnutelné k tomu, aby se domobranec mohl stát členem spolku ZEM-DOM z.s. dle platných Stanov spolku. V případě, že domobranec své osobní údaje neposkytne, nemůže vzniknout jeho členství ve spolku.

S osobními údaji domobrance bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po dobu členství domobrance ve spolku. Domobranec má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti domobrance, zaslané na adresu zemdom@protonmail.com, je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje domobranců (členů spolku) nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů územních struktur spolku ZEM-DOM z.s. za účelem zajíštění spolkové činnosti domobrance a zpracovatele dp-czechia s.r.o. (IČ 04517318, Praha 3) za účelem správy a provozování informačního systému Zemské domobrany, resp. spolku ZEM-DOM z.s. (systém ZEDOS).

Osobní údaje domobranců jsou zpracovávány po dobu platnostni členství domobrance ve spolku ZEM-DOM z.s. a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je evidenční formulář umístěn na samostatném serveru (adrese) Centrální evidence s chráněným přenosem dat s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů domobrace v informačním systému ZEDOS je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

Jsem člověk
Jiný kód Chybně zadáno!

Opište číslice z obrázku (6 číslic)

(*) Povinné údaje